سپینا تک ستاره ی آسمان زندگیم

41 ماهگی

امروز دوشنبه 8 شهریور 95.سلام به روی ماه دختر نازنینم دخترم 41 ماهگیت مبارک باشه,میدونم که دوباره دیر اومدم و سه روز گذشته ولی کلاس داشتم و خیلی برام خسته کننده و وقت گیر بود واسه همین امروز که آخرین جلسه ش بود تونستم بیام برات چند خطی بنویسم. از اول این هفته که مامان کلاس داشت مامان محبوب زحمت می کشید می اومد پیشت تا مامان برگرده ولی امروز نمیدونم چیکار کرده بودی که هم مامان محبوب هم بابا از دستت ناراحت بودن .کلاس هایی که گذروندم خیلی بهم کمک می کنه برای آموزش دادن به شما واسه همین فکر می کنم با اینکه مجبور بودم چند ساعتی ازت دور باشم ولی ارزشش و داشت . پنج شنبه 11 شهریور.سپینا جونم امروز از صبح خیلی کسلی دلیلشم فکر می کنم واسه واکسن ...
8 شهريور 1395
1