سپینا تک ستاره ی آسمان زندگیم

29ماهگی

شنبه 7 شهریور.جاده چالوس. سه شنبه 10 شهریور. چهارشنبه 94/6/11. سلام دختر خوبم با 6 روز تاخیر 29 ماهگیت پر از اتفاقای خوب باشه و کلی بهت خوش بگذره.البته مامان چند روزیه میخواد برات بنویسه ولی نمیدونم چه مشکلی بود که وبلاگت بالا نمی اومد منم که این چند وقت خیلی درگیر کار و ...بودم واسه همین اینقدر طولانی شد. این عکست جریان داره,برات از شبی گفتم که دو یا سه ماهه بودی و چون خوابت نمیبرد همین گوشه ی مبل نشوندمت و ازت عکس گرفتم که دیدم هوس کردی اونجا بشینی ازت عکس بگیرم. 12 شهریور. 13 شهریور. شنبه 14 شهریور. با یه عالمه حرف اومدم بدون مقدمه چینی میرم سراغ اصل مطلب چون طب...
11 شهريور 1394
1